Otel ve Tatil Rehberi

Otel ve Tatil Rehberi

AL HENNA TURİZM

Seyahat Acentaları
Kazım Karabekir Mah. Şehit Ömer Faydalı Cad. Yalova Kipa Avm 233/11
Merkez - Yalova

Tel: 226 8146644
Faks: 212 2380219

hennaturizm@gmail.com