Otel ve Tatil Rehberi

Otel ve Tatil Rehberi

AKTAN TURİZM

Seyahat Acentaları
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:63/3 Maltepe
Çankaya - Ankara

Tel: 312 2299913
Faks: 312 2312955

cenkaktan@hotmail.com
aktangroup.com