Otel ve Tatil Rehberi

Otel ve Tatil Rehberi

ADİRA TURİZM

Seyahat Acentaları
Kemerkaya Mah. Ahmet Selim Teymur Sk. No:1/1/12
Ortahisar - Trabzon

Tel: 462 4004848
Faks: 462 4004849

info@adiratatil.com
www.adiratatil.com