Otel ve Tatil Rehberi

Otel ve Tatil Rehberi

61 SAMA TURİZM

Seyahat Acentaları
Gazi Paşa Mah. Yavuz Selim Blv. No:32/A
Ortahisar - Trabzon

Tel: 462 2919595
Faks: 212 2106445

info@samaturizm.com